Parc Rural

El Parc Rural del Montserrat és unprojecte destinat a la protecció i recuperació de sòl agrícola, la dignificació de l’ofici de pagès, la promoció de productes de la terra amb la marca “Montserrat”, la difusió del patrimoni natural i la protecció del territori. És, en definitiva, una eina per posar envalor tot el sòl rústic com a entorn que conté la majoria de valors ambientals, paisatgístics i turístics, a més dels propis valors culturals i productius, amb l’agricultura de secà, l’olivera i la vinya com a elements centrals.

Les principals línies bàsiques d’actuació que tè el Parc Rural són: la recuperació de terrenys agrícoles; la consolidació i l’augment de la població agrària; productes de qualitat i agricultura ecològica; el reg de suport al cultiu de secà; la venda de productes sota la marca “Montserrat”; custòdia del territori i banc de terres; la prevenció d’incendis; catalogació i restauració de camins rurals; la millora i recuperació de l’espai fluvial; la difusió del patrimoni natural i cultural i l’impuls turístic.

Amb aquest projecte es pretén mantenir i impulsar l’activitat agrícola i forestal a l’entorn de Montserrat, com un mitjà de promoció de l’economia tradicional i conservació del paisatge natural amb un enfocament modern. En la gestió del Parc Rural del Montserrat hi participen pagesos, entitats i institucions.

La importància agrícola de la zona rau, sobretot, en el nombre d’hectàrees potencials d’olivera, 1.254 ha, la més important de la província de Barcelona, fet que, unit a la seva reconeguda qualitat, situaria la plana agrícola del Montserrat al nivell de les comarques olivereres més prestigioses de Catalunya. Tanmateix, cal destacar l’excel·lent horta i fruiters existents a l’entorn dels rics espais fluvials que envolten Montserrat.

Per a més informació, veure la memòria del Parc Rural.

Desplaça cap amunt